Privacy verklaring

Privacy verklaring Stichting Buurtraad Geerstraat

Hier vind u de privacy verklaring van Stichting Buurtraad Geerstraat. Stichting Buurtraad Geerstraat hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Stichting Buurtraad geerstraat.

Inleiding:

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Stichting Buurtraad Geerstraat:

U leest op dit moment de privacy verklaring van Stichting Buurtraad Geerstraat. Stichting Buurtraad Geerstraat is een buurtvereniging die activiteiten organiseert voor mensen uit de buurt, schoolkinderen van de Montessori Sterrenschool Geerstraat en andere geïnteresseerden, met het zomerfeest en de pleinmarkt als grootste evenementen. Ook zijn er diverse sportclubs aangesloten bij de buurtvereniging. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Stichting Buurtraad Geerstraat verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Stichting Buurtraad Geerstraat, neem dan gerust contact op.

Doel gegevens:

Er wordt voor een aantal doelen persoons gegevens verzameld door Stichting Buurtraad geerstraat. Deze worden hieronder toegelicht.

 • Het versturen van nieuwsbrieven: Stichting Buurtraad Geerstraat stuurt via e-mail nieuwbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn bedoelt om u te informeren over onze activiteiten. Voor de digitale nieuwsbrief worden uw voornaam, tussenvoegsel, achternaam en emailadres verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Stichting Buurtraad Geerstraat. Deze informatie wordt uitdrukkelijk verzameld met uw goedkeuring.
 • Contact opnemen: Uw email adres zal zichtbaar zijn als u contact met ons opneemt. De verwerking van uw emailadres is noodzakelijk om met ons in contact te kunnen komen.
 • Vrijwilligers benaderen: Wij werken met vrijwilligers tijdens onze activiteiten. Bent u vrijwilliger bij Stichting Buurtraad Geerstraat, dan worden u voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres bewaard door ons secretariaat. Deze informatie wordt uitdrukkelijk verzameld met uw goedkeuring. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om met u in contact te kunnen komen en u op de hoogte te houden.
 • Verslag van activiteiten d.m.v. media: Op onze website en facebookpagina worden voornamen en foto’s geplaatst als onderdeel van het verslag van onze activiteiten. Deze informatie wordt uitdrukkelijk verzameld met goedkeuring van de betrokkenen.

Ontvangers :

De gegevens die ontvangen en verwerkt worden, worden beheerd d.m.v.:

 • Mailchimp: De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw voornaam, tussenvoegsel, achternaam en emailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 • Google/Gmail: De e-mail van Stichting Buurtraad Geerstraat wordt gehost bij Gmail. Als u contact opneemt via de mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Gmail.
 • De Heeg: De website en back-ups van de website worden gehost bij de Heeg. Gegevens op de website van Stichting Buurtraad Geerstraat zijn op de servers van de Heeg opgeslagen.
 • Facebook / Instagram: Als onderdeel van het verslag van onze activiteiten worden er voornamen en foto’s geplaatst op facebook en Instagram. Deze foto’s worden opgeslagen op facebook en Instagram.

Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Stichting Buurtraad Geerstraat, maar nooit langer dan nodig is, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 • Het versturen van nieuwsbrieven: Uw voornaam en emailadres worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar de Geerstraat. Dan schrijven wij u uit.
 • Contact opnemen: Op het moment dat u contact opneemt met Stichting Buurtraad Geerstraat via mail, dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam en emailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
 • Vrijwilligers benaderen: Bent u vrijwilliger van Stichting Buurtraad geerstraat, dan worden uw voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres bewaard door ons secretariaat. Wij slaan uw gegevens op zolang u vrijwilliger bij ons bent.
 • Verslag van activiteiten d.m.v. media: De verslagen van onze activiteiten worden maximaal een half jaar bewaard op de website. De foto’s worden maximaal 1,5 jaar bewaard op de website. De verslagen en foto’s op facebook worden maximaal 5 jaar bewaard.

Beveiliging:

Er worden alleen fysieke kopieën van uw persoonsgegevens gemaakt als dit noodzakelijk is om een activiteit goed uit te kunnen voeren. Denk aan de taakverdeling tijdens een evenement. Na gebruik worden deze gegevens vernietigd. Overige gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Stichting Buurtraad Geerstraat of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Stichting Buurtraad Geerstraat. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die u gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast is het domein van Stichting Buurtraad Geerstraat ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt. Er worden geen cookies gebruikt op onze website.

Uw rechten:

 • Recht op inzage: U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens en foto’s op te vragen die bij Stichting Buurtraad Geerstraat vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Stichting Buurtraad Geerstraat. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. Tijdens een activiteit kunt u bij de fotograaf of bij de organisatie aangeven dat u niet op de foto wilt, dan zullen wij de foto per direct verwijderen.
 • Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Stichting Buurtraad Geerstraat. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 • Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens of foto’s bij Stichting Buurtraad Geerstraat vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Wilt u dat een foto waar u op staat wordt verwijderd van de website, neemt u dan contact met ons op. Dan verwijderen we de foto per direct.
 • Recht op het indienen van een klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Stichting Buurtraad Geerstraat niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
 • Recht op stop gegevensgebruik: Wilt u niet dat Stichting Buurtraad Geerstraat uw gegevens of foto’s gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens en foto’s. Tijdens een activiteit kunt u bij de fotograaf of bij de organisatie aangeven dat u niet op de foto wilt, dan zullen wij de foto per direct verwijderen. Het gebruik maken van deze rechten kan via geerstraatvaassen@gmail.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Stichting Buurtraad Geerstraat verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk om u op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten en contact met u te kunnen onderhouden als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Uw emailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Stichting Buurtraad Geerstraat de betreffende dienst niet aanbieden.

Stichting Buurtraad Geerstraat behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stichting Buurtraad Geerstraat dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting Buurtraad Geerstraat te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

geerstraatvaassen@gmail.com, Oude sluisweg 14A, 8171LH Vaassen,

KvK 41038677