Historie

Op 9 februari 1975 werd de ‘Stichting Buurtraad Geerstraat’ opgericht. De aanleiding was de aanleg van de rijksweg A50 en in het bijzonder de aansluiting van Vaassen op deze rijksweg. Hierdoor werd de buurt in tweeën gedeeld.

De Buurtraad Geerstraat probeerde de buurt toch bijeen te houden middels diverse verenigingen die hun hobby of sport uitoefenen, het jaarlijks terug kerende zomerfeest en pleinmarkt en tal van andere activiteiten.

Een eigen onderkomen was er in die tijd nog niet.
De buurtraad kon gebruik maken van de Geerstraatschool (nu Montessori Sterrenschool Geerstraat), waarvoor men de school zeer erkentelijk was. Toch verlangde men zo langzamerhand naar een eigen onderkomen.    En in 1982 was het zover, op vrijdag 28 mei werd ’t Geerhuus officiëel geopend.

In de jaren die volgden, kwamen er steeds meer clubs bij. Ook blijkt het ’t Geerhuus vaak te klein en er word aan een uitbreiding gedacht. Allereerst moest er een stuk grond worden aangekocht welke door de fam. Dijkman voor 1 gulden werd aangeboden. Door vele vrijwilligers en een aannemer uit de buurt werd het plan gerealiseerd. In 1991 vindt de heropening plaats.

In 1999 komt echter het voortbestaan van de school (en dus ook de buurtraad) ernstig in gevaar. Uit onderzoek bleek dat o.a. de Geerstraatschool gesloten zou worden en wel per 1 aug 2002. Een groep zeer actieve ouders hebben zich in de materie verdiept en vonden een aantal punten die ze bij de Landelijke Geschillencommissie hebben voorgelegd.
Resultaat was dat de school en de buurtvereniging blijven bestaan.